/ Изпълнение на линия от код в gedit с bash - bash

Изпълнение на линия от код в gedit с bash - bash

Пиша скрипт, за да завърша този графичен интерфейс, който пиша.

Как бихте изпълнили променлива, която е например на линия 3?

Така например:

var1="1"
var2="2"
var3="3"

От терминал искам да изпълня ред 3 в скрипт, който написах.

Как бих направил това?

Отговори:

1 за отговор № 1

Ако приемем, че вашият скрипт е myscript.sh

eval `head -n3 myscript.sh | tail -n1`

редактиране

Пояснение, както се изисква:

  • head -n 3 myscript.sh ще извлече първите 3 реда от вашите писменост
  • Първите три реда се препращат (през | оператор) до tail -n1, което ще върне само 1 ред от края на входа, така че ще получите последната линия от първите 3 реда - това е ред 3
  • eval() просто ще стартира получения низ, сякаш е бил написан в скрипта - затова той изпълнява третия ред
  • задните лостове ще направят eval() стартирайте продукция на другите команди, след като ги пуснете