/ / Персонализиран стил в фондацията - zurb-foundation

Персонализиран стил в фондацията - zurb-foundation

Използване на фондацията 5

<p class="reverse-text">Blahbuhblah</p>

p.reverse-text {
color: white;
}

Това не работи.Други персонализирани стилове добавих добра работа.Стремя се да променя цвета на текста на параграфа в страничната лента.

Отговори:

-2 за отговор № 1

добавете CSS класа над маркера

 <style>
p.reverse-text {
color: white !important;
}
</style>
<p class="reverse-text">Blahbuhblah</p>