/ / Uzyskiwanie różnych wyników z API i 23andme-surowych danych - 23andme-api

Uzyskiwanie różnych wyników z API i 23andme-surowych danych - 23andme-api

Kiedy wchodzę do sekcji "Twoje dane nieprzetworzone" w 23andzie na stronie internetowej, mogę wyszukać wyniki dla określonego SNP, użyłem rs6565703. Dane zostały zwrócone:

Genes Marker (SNP) Genomowa pozycja Warianty Twój genotyp DOC2B rs6565703 12344 A lub C A / C

Rozumiem, że aby uzyskać "Twój genotyp"musisz dowiedzieć się, jakie dawki są zwracane dla każdego wariantu. Jednak gdy korzystam z tego samego konta użytkownika, jak widać powyżej, plik JSON wydaje się zwracać homozygotyczne A (AA), jak widać poniżej.

Po prostu próbuję dowiedzieć się, dlaczego są różne?

      {
"accession_id" => "NC_000017.10",
"is_no_call" => bless( do{(my $o = 0)}, "JSON::XS::Boolean" ),
"end" => 12344,
"alternate_ids" => [],
"variants" => [
{
"dosage" => "2",
"accession_id" => "NC_000017.10",
"is_no_call" => $VAR1->[0]{"is_no_call"},
"end" => 12344,
"allele" => "A",
"platform_labels" => [
"ILMN_CUSTOMv4",
"ILMN_OMNIEXv3_CUSTOMv3"
],
"is_assayed" => bless( do{(my $o = 1)}, "JSON::XS::Boolean" ),
"start" => 12343
},
{
"dosage" => "0",
"accession_id" => "NC_000017.10",
"is_no_call" => $VAR1->[0]{"is_no_call"},
"end" => 12344,
"allele" => "C",
"platform_labels" => [
"ILMN_CUSTOMv4",
"ILMN_OMNIEXv3_CUSTOMv3"
],
"is_assayed" => $VAR1->[0]{"variants"}[0]{"is_assayed"},
"start" => 12343
}
],
"id" => "rs6565703",
"is_genotyped" => $VAR1->[0]{"variants"}[0]{"is_assayed"},
"is_assayed" => $VAR1->[0]{"variants"}[0]{"is_assayed"},
"gene_names" => [
"DOC2B"
],
"start" => 12343
}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Więc udało mi się to zrozumieć z pewną pomocąz zespołu wsparcia 23andme. Okazało się, że konto może mieć wiele profilów. Korzystałem z identyfikatora konta nadrzędnego zamiast identyfikatora profilu podrzędnego, dlatego otrzymywałem różne wyniki. Możesz użyć tego punktu końcowego, aby sprawdzić, czy masz wiele profili na koncie.

https://api.23andme.com/3/account/?include=profiles