/ / Czy GHC może ostrzec o wykorzystaniu niebezpiecznych funkcji nie sumujących się? - haskell, obsługa błędów, awaria, ghc, ostrzeżenia kompilatora

Czy GHC może ostrzec o wykorzystaniu niebezpiecznych funkcji nie sumujących się? - haskell, obsługa błędów, awaria, ghc, ostrzeżenia kompilatora

Pisałem szybko jakiś kod w Haskell i użyłem niebezpiecznej, nie sumarycznej funkcji, mianowicie fromJust (gdzie spodziewam się wartości z danych wejściowych). Zastanowię się później, jakiego rodzaju stylu obsługi błędów chcę użyć.

Czy GHC może mi pomóc upewnić się, że pozbyłem się wszystkich niebezpiecznych funkcji nie sumujących się (np fromJust lub head, które mogą się zawiesić), daj mi ostrzeżenia tam, gdzie są.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

GHC może ostrzegać o definicjach z częściowymi wzorami z -fwarn-incomplete-patterns (choć nie ostrzega o użyciu wartości, które zawierają niekompletne wzory). Ponadto Neil Mitchell "s łapać próbuje nieco bardziej szczegółowej analizy, aby zidentyfikować bezpieczne i niebezpieczne inwokacje funkcji częściowych. (Chociaż to oczywiście nierozstrzygalny problem, więc nie zawsze będzie dobrze!)