/ Môže GHC varovať pred použitím nebezpečných neúplných funkcií? - haskell, spracovanie chýb, havárie, ghc, upozornenia na kompilátor

Môže GHC varovať pred použitím nebezpečných neúplných funkcií? - haskell, spracovanie chýb, havárie, ghc, upozornenia na kompilátor

Písal som rýchlo nejaký kód v Haskell a používal som nebezpečnú neúplnú funkciu, menovite fromJust (kde očakávam hodnotu od vstupu). Budem si neskôr myslieť, aký druh štýlu na spracovanie chýb chcem použiť.

Môžem GHC pomôcť, aby som sa uistil, že som sa zbavil všetkých použitia nebezpečných neúplných funkcií (napr fromJust alebo head, ktorý by mohol zlyhať), dajte mi upozornenia tam, kde sú.

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

GHC môže varovať o definíciách s čiastočnými vzormi -fwarn-incomplete-patterns (hoci neupozorňuje na používanie hodnôt, ktoré obsahujú neúplné vzory). Navyše, Neil Mitchell "s úlovok sa snaží o trochu podrobnejšiu analýzu na identifikáciu bezpečných a nebezpečných vyvolaní čiastkových funkcií. (Hoci to samozrejme je všeobecne nerozhodnuteľný problém, takže nebude mať vždy pravdu!)