/ / Zarovnanie tlačidiel na rôzne pohľady - zurb-základ

Zarovnanie tlačidiel na rôzne pohľady - zurb-foundation

Mám tlačidlo, ktoré chcem zarovnať napravo na pracovnú plochu, čo je jednoduché right užitočná trieda:

<div class="small-12 columns">
<a href="#" class="button right">bla</a>
</div>

Ale na smartphone chcem, aby tlačidlo NIE plavalo doprava, tak ako to môžem dosiahnuť? V podstate to jednoducho nepoužíva right trieda, ale potrebujem, že pre pracovnú plochu ...

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Môžete pridať vlastné triedy, aby ste používali tlačové médiá na štýl v smartphone /

HTML:

<div class="small-12 columns">
<a href="#" class="button right mybutton">bla</a>
</div>

CSS:

@media only screen and (max-width: 40em) {
.mybutton{
float:none !important;
}
}